velika britanija Archive

Kateina guzica

Žene su lako kvarljiva roba. Najviše vrijede između petnaeste i devetnaeste. Kad navrše dvadeset i …

Katarina Sirota

Spadam među onih devet milijardi ljudi koji su uživo gledali prijenos Vjenčanja. Nekoliko sam sati …