tv pretplata Archive

Moja domovina

Moja mama je bila gluha žena. Kad nam je dosadilo rušiti ulazna vrata stana da …