Tag: george bush

  • Crni Bush

    Priznajem, nikad nisam vjerovala da je Obamino crnilo znak kvalitete ni da će on, samo zato jer je crnac, promijeniti svijet. Živimo, za sada, u bijelom svijetu,  crnac može biti samo momak koji će naivčinama zamračiti pogled. I bi tako.