Tag: debata

  • Dva ovna na ekranu

    Sinoć sam na Hrvatskoj teve gledala ona dva lika. S njima je bio i treći koji im je pomagao ispuniti test. O, mila majko? Jednome od njih pravila nisu bila jasna iako ih je treći sirotan uporno ponavljao.