unuka Archive

Starost

Da, stara sam. U meni živi djevojčica, ipak znam da sam ja ona stara žena …