Tag: nacizam

  • Heil Pozaić!

    Pomoćni zagrebački biskup mons. Pozaić grmi sa neke govornice obučen u odijelo po mjeri koje sam mu i ja platila.  Milanović moli svoje ministre da se smire. Njemu kao da nije jasno da tema rata između Crkve u Hrvata i Države nije seksualni odgoj nego borba za vlast.