Tag: milinović

  • Donjoglavci

    Naučna ispitivanja pokazala su da većina muškaraca ima dvije glave. Gornju i donju. Naučna istraživanja pokazala su da većina muškaraca odluke donosi uključujući donju glavu. To ima svoje prednosti.