bora čorba Archive

Kemal

Ne, ne mogu a da se s nostalgijom ne sjetim vremena u kome sam živjela …