george pell Archive

Vigilare

Ljudi me zovu i žale se. Ne pratim baš pažljivo šte su u ovoj Dolini …