Nacional Archive

Pampers tate

Znam da moji vršnjaci i ja nikad ne bismo smjeli upotrijebiti frazu \”u moje vrijeme\” …

Katarina Sirota

Spadam među onih devet milijardi ljudi koji su uživo gledali prijenos Vjenčanja. Nekoliko sam sati …

Planeta žohara

Zašto je japanska katastrofa velika? Zato jer se nesreća epskih razmjera dogodila u razvijenoj zemlji …