Tag: zloba

  • Sretan mi rođendan

    U moje vrijeme žene mojih godina bile su starice koje su u Mošćeničkoj Dragi sjedile ispod murve i užasnute gledale kako prelazim preko trga odjevena u tri krpice. Žalila sam zlobne none i istovremeno na njih bila ljuta. Danju su me ogovarale, noću kroz prozor na moju ekipu praznile svoje noćne posude.