Tag: život u raju

  • Hrvatska Madame Flaubert

    Nazvala me histerična Ana: \”Flaubert, Flaubert, Flaubert…\” \”Smiri se\”, rekla sam. \”Ne mogu, najveći hrvatski književni kritičar u onom listu koji izlazi svakoga jutra Vlatku Pokos proglasio je Flaubertom a njena knjiga \”Život u raju\” naša je Madame Bovary. Odjuri do kioska dok Flauberta još ima.\” Ana je škrta žena. \”Flauberta molim.\” Prodavačica me tupo…