suzana šešo Archive

Marx u Saboru

Ne bih gledala zasjedanje Sabora da me nije u dušu pogodila sudbina gospođe Suzane Šešo. …