Tag: subotica

  • Subotica

    Danilo Kiš Fondacija pozvala me u Suboticu da tamo promoviram knjigu \”Kosturi Okruga Madison\”. Nikad nisam bila u Subotici ali sam tisuću puta čula da je to prekrasan grad. Volim gradove i prekrasne i one druge, meni su uvijek ljudi problem.