Tag: stephane hessel

  • DOLJE ČAČIĆ!

    U rukama držim knjižuljak crvenih korica. \”Pobunite se\”, autor Stephane Hessel. Nije lako prepričati knjižicu koja jedva da ima pet grama žive vage, a nema ni potrebe.