Tag: stanovi

  • Gore uši, UŠ!

    Puknuo mi je film. Osnovat ću udrugu UŠ. Udruženje švicaraca. Jasno vam je o čemu govorim. Pred tri godine moj je sin ušao u banku i želio dignuti stambeni kredit. Našli smo stan, četrdeset kvadrata šezdeset i pet tisuća eura.