smisao života Archive

O miševima

Jučer je to bilo. Uskočila sam u auto, stala na semaforu i ugledala grupu klinaca …