Tag: nacionalizacija

  • Još malo pa nestalo

    Danas sam na radiju čula kako će Kukurikavci uvesti \”porez na imovinu\”. To me vratilo pedesetak godina unazad. Moj otac, majka, sestra i ja živjeli smo u četrdesetak kvadrata velikoj rupi u Mošćeničkoj Dragi koju je moja nona dobila kao \”žrtva fašističkog terora\”.