Tag: krvnikova pjesma

  • Krvnikova pjesma

    Sinoć je muž uključio teve. Gledao je Dnevnik. Jedan od naših ministara objašnjavao nam je kako nam može biti bolje samo ako poskupi dječja hrana. \”Isključi to\”, vrisnula sam, \”ubit ću nekoga od tih kretena!\”