kapitalizam Archive

Smrt u demokraciji

Ne vjerujem u “demokraciju”. Ona je za mene diktatura drugim sredstvima. Moja draga prijateljica koja …