Tag: draža mihajlović

  • D. M. ili dm?

    Ja sam druga Tita vidjela pitaj boga koliko puta. Kad god bi njegova kolona automobila prolazila kroz Mošćeničku Dragu mi djeca bismo obučeni u pionire mahali papirnatim jugoslavenskim zastavicama. Smiješio nam se i odmahivao.