Tag: branko jakovljević

  • Takvo je vrijeme bilo?

    Umro je moj kolega Branko Jakovljević. Radili smo na Radio Rijeci. Bio je očišćen zajedno sa ostalim \”Srbima\” koji su se glasali na valovima Radio Rijeke u nedoba, tamo devedeset i prve.